You are currently viewing Instrukcja montażu przekładni kierowniczej

Instrukcja montażu przekładni kierowniczej

 1. Uniemożliwić uruchomienie silnika, tak aby jednocześnie była możliwość kręcenia rozrusznikiem.
 2. Zamontować przekładnię kierowniczą.
 3. Usunąć płyn hydrauliczny, wyczyścić cały układ.
 4. Zaśłepić otwór powrotny płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
 5. Końcówkę przewodu z wysokim ciśnieniem umieścić w pojemniku oraz uzupełnić płyn do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.
 6. Kręcić rozrusznikiem oraz dolewać płynu, dopóki nie zacznie z pompy wypływać czysty płyn.
 7. Połączyć przewód wysokiego ciśnienia z przekładnią oraz uzupełnić płyn do maksymalnego dopuszczalnego poziomu.
 8. Podłączyć przewód powrotny z jednej strony do przekładni a z drugiej umieścić w pojemniku.
 9. Kręcić rozrusznikiem i jednocześnie obracać delikatnie kierownicą w obie strony, unikając skrajnych punktów. Na bieżąco uzupełniać poziom płynu do momentu pokazania się świeżego płynu w przewodzie powrotnym.
 10. Podłączyć przewód, uzupełnić poziom płynu oraz odpowietrzyć układ.
 11. Ustawić zbieżność kół.